• 22 czerwca 2020
  • Bez kategorii
  • Możliwość komentowania Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020 została wyłączona

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

OGŁOSZENIE

Mając na uwadze stan epidemii, biorąc pod uwagę  liczebność poszczególnych klas i oddziałów rozdanie świadectw, nagród, dyplomów i zaświadczeń będzie odbywało się w dniach 25 i  26 czerwca 2020r.  Z poszczególnymi uczniami spotkają się wychowawcy w wyznaczonych godzinach i miejscu z zachowaniem środków bezpieczeństwa:

  • założenie maseczek i rękawiczek (lub dezynfekcję rąk w wyznaczonym miejscu)
  • zachowanie dystansu,
  • podpisywanie odbioru świadectw ukończenia szkoły przez kl. VIII  własnym długopisem.
  1. Odbioru dokumentów dokonują uczniowie lub jego rodzice/ prawni opiekunowie po uprzednim rozliczeniu się ze szkołą (oddane podręczniki i książki, zdany kluczyk do szafki, uregulowane opłaty za herbatę i obiady itp.)
  2. Wydawanie dokumentów odbywać się będzie według poniższego harmonogramu:
Data Klasa/Oddział Godzina Miejsce
25 czerwca 2020r – grupa 3- 4- latków godz. 9.00 Podcienia szkoły
– grupa 5-6 – latków godz.9.30 Podcienia szkoły
26 czerwca 2020r VIII – VII godz. 9.00 Boisko szkolne
IV godz.10.00 Podcienia szkoły
V godz.10.30 Podcienia szkoły
VI godz.11.00 Podcienia szkoły
I godz.11.30 Podcienia szkoły
II godz.12.00 Podcienia szkoły
III godz.12.30 Podcienia szkoły

 

Uwaga: Rodzic/ prawny opiekun  może odebrać dokumenty wszystkim swoim dzieciom o jednej godzinie po zgłoszeniu wcześniejszym tego faktu telefonicznie do kancelarii szkoły do dnia 24 czerwca 2020r.


Comments are closed.