• 23 sierpnia 2017
  • Bez kategorii
  • Możliwość komentowania OGŁOSZENIE O RADZIE PEDAGOGICZNEJ została wyłączona

OGŁOSZENIE O RADZIE PEDAGOGICZNEJ

Zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie odbędzie się w dniu 28-08-2017 (poniedziałek) o godz. 1000

Porządek zebrania:

  1. Przedstawienie informacji ze spotkania dyrektorów z LKO
  2. Zapoznanie ze zmianami w prawie oświatowym w związku z reformą oświaty.
  3. Zatwierdzenie szkolnego zestawu programów nauczania na rok szkolny 2017/2018.
  4. Przydział czynności według arkusza organizacyjnego szkoły zatwierdzonego przez organ prowadzący oraz przydział czynności dodatkowych na nowy rok szkolny.
  5. Powołanie zespołów nauczycielskich na nowy rok szkolny.
  6. Podjęcie decyzji o poszerzeniu działalności szkoły o dodatkowe projekty do realizacji w roku szk. 2017/18.
  7. Przyjęcie założeń do planowania pracy w roku szk. 2017/2018.

Dyrektor szkoły

Mieczysław Muszkiewicz


Comments are closed.