• 15 stycznia 2021
 • Bez kategorii
 • Możliwość komentowania Informacja o funkcjonowaniu szkoły od dnia 18-01-2021r. została wyłączona

Informacja o funkcjonowaniu szkoły od dnia 18-01-2021r.

Zasady pracy szkoły w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19 w okresie od 18.01.2021

(poniższa informacja jest przypomnieniem zbioru zasad i  uregulowań, ujętych  w  regulaminach i procedurach obowiązujących w trakcie zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie)

 1. Uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 uczestniczą w zajęciach stacjonarnych, według ustalonego tygodniowego rozkładu zajęć.
 2. Dla dzieci uczestniczących w stacjonarnych zajęciach pobyt w szkole, dowozy i żywienie prowadzone będą na dotychczasowych zasadach.
 3. UWAGA: W związku z tymczasową zmianą odwozu po lekcjach wystąpi opóźnienie odjazdu autobusu o ok. 20 40 min. Możliwy jest odbiór dziecka przed zajęciami świetlicy lub po skończonych lekcjach.
 4. W oddziałach przedszkolnych i klasach 1-3 zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się wg planu zajęć.
 5. Na terenie szkoły wznawia się od dnia 18.01.2021  konsultacje przedmiotowe dla uczniów klasy 8 na dotychczasowych zasadach tj.
  • Poniedziałek (3-4 lekcja – polski / matematyka)
  • Piątek  (5- 6 lekcja – j. angielski / j. polski)
 6. Od dnia 18.01.2021 klasy 4-8 realizują naukę w trybie zdalnym do odwołania.
 7. Podczas nauki zdalnej uczniowie kl. 4-8 realizują obowiązek szkolny poprzez uczestnictwo w zajęciach online.
 8. Lekcje online w klasach 4-8 odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
 9. Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa i odnotowywana na podstawie jego aktywności w czasie lekcji tj:
  •  logowania się ucznia na lekcjach typu online,
  • poprzez wysłanie do lekcji komunikatu o treści „Obecny”w przypadku lekcji prowadzonych przy użyciu konwersacji tekstowej.
 10. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,  zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach 4-8 odbywają się w sposób zdalny według obowiązującego rozkładu.
 11. Logopedia, świetlica, biblioteka pracują stacjonarnie według ustalonych rozkładów godzin i na dotychczasowych zasadach.

Uwaga: W przypadku problemów technicznych należy je zgłaszać pod numerem telefonu: 81 822 73 20 (w czasie trwania lekcji) lub e-mail: sp@chruslina.onmicrosoft.com


Comments are closed.