• 12 listopada 2017
  • Bez kategorii
  • Możliwość komentowania Gminne obchody Święta Niepodległości została wyłączona

Gminne obchody Święta Niepodległości

Niepodległość to niezależność, wolność, możliwość stanowienia o sobie.  Długo nasz naród musiał na nią czekać. Odzyskana po 123 latach zniewolenia, w 1918r  pozwoliła na odważne spojrzenie Polaków ku przyszłości, ku budowaniu demokratycznego Państwa. Święto Niepodległości powinno być ważne dla każdego Polaka. Dlatego  odpowiedzialni za wychowanie młodych pokoleń uczymy dzieci  patriotyzmu uczestnicząc wspólnie w upamiętnianiu świąt narodowych. Tak i tego roku razem z całą społecznością naszej gminy obchodziliśmy 99 rocznicę odzyskania przez Polskę  Niepodległości.

Uroczystość obejmowała mszę świętą z Ojczyznę w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała w Józefowie nad Wisłą  i złożenie kwiatów w miejscu pamięci narodowej. Święto uświetniły okolicznościowe wystąpienia w których najpierw ks. Wiesław Podlodowski przedstawił szeroki kontekst historyczny odzyskania przez Polskę Niepodległości, po czym p. wójt Grzegorz Kapica zwrócił wszystkim uwagę na naszą Małą Ojczyznę i jej rozwój, którego jesteśmy twórcami i świadkami. Zaznaczył iż postęp możliwy jest wtedy, gdy we wzajemnym poszanowaniu  i w zgodzie współdziałamy ze sobą. 

Naszą szkołę na uroczystościach reprezentowali, poczet sztandarowy w składzie:

Chorąży – Norbert Siudym i Jakub Krukowicz,  

Asysta: Martyna Duda , Oliwia Mikołajewicz, Klaudia Moleśtak, Julia Kilian.  

Opiekun pocztu  p. Justyna Kamela,  dyrektor szkoły p. Mieczysław Muszkiewicz,  rodzice dzieci tworzących poczet sztandarowy.

Na zakończenie po złożeniu kwiatów pod pomnikiem, p wójt skierował słowa wdzięczności i podziękowań do tych wszystkich, którzy choćby w najmniejszym stopniu przyczynili się do uświetnienia tegorocznych obchodów, życząc jednocześnie udanego świętowania.


Comments are closed.