• 10 marca 2020
  • Bez kategorii
  • Możliwość komentowania DZIEŃ PATRONA – Prawnuk Powstańca Styczniowego została wyłączona

DZIEŃ PATRONA – Prawnuk Powstańca Styczniowego

   Znalezione obrazy dla zapytania: dzien powstania styczniowego    W niecodziennej atmosferze społeczność naszej szkoły 5 marca 2020 roku zebrała się przed tablicą poświęconą naszemu patronowi – Powstańcom Styczniowym i przed sztandarem szkoły. Uczniowie klasy siódmej- Amelia Surdacka, Martyna Duda i Jakub Krukowicz, w krótkiej prelekcji przybliżyli wszystkim przebieg dwóch bitew powstania styczniowego, stoczonych pod Chruśliną      30 maja 1863 i 4 sierpnia 1863 roku i bohaterską postawę powstańców. Następnie pan dyrektor Mieczysław Muszkiewicz przywitał przybyłego gościa – pana Roberta Gostkowskiego, którego pradziadek był powstańcem styczniowym.

        Pan Robert bardzo ciekawie opowiedział o swoim pradziadku, ilustrując opowieść przygotowanymi na slajdach zdjęciami. Pradziadek nazywał się Bronisław Ryx i był ziemianinem, publicystą. Po rozpoczęciu powstania zniósł pańszczyzn i czynsz        w swoim majątku w Prażmowie i przyłączył się do powstania. Walczył w oddziale Józefa Śmiechowskiego w powiecie miechowskim, brał udział w bitwie pod Małogoszczą 24 lutego 1863 roku. Następnie zgodnie z nakazem Rządu Narodowego      z dnia 16 marca 1863 roku sformował dwa oddziały po 100 ludzi, jeden strzelców, drugi lekkiej jazdy i dokonał napadu na dwie roty piechoty stojące w Rawie. Akcja się powiodła, Ryx zdobył broń. Uderzył następnie na magazyn soli w Brzesku i zabrał         z kasy 4935 rubli, które przekazał 18 kwietnia 1863 roku w Krakowie pułkownikowi Antoniemu Jeziorańskiemu. Od kwietnia  do maja był naczelnikiem województwa lubelskiego. W maju 1863 roku walczył w oddziale Jeziorańskiego w stopniu majora        i został jego zastępcą. W połowie maja 1863 został ranny i wyjechał z rodziną do Krakowa. W czerwcu 1863 Bronisław Ryx wszedł w skład Rządu Narodowego w  Krakowie. W marcu 1864 roku na skutek trudnej sytuacji w Galicji z małżonką opuścił Kraków i przenieśli się do Drezna, a następnie do Paryża. Rosjanie pozbawili Bronisława Ryxa praw, uznali za zdrajcę i skazali zaocznie na karę śmierci za udział w powstaniu styczniowym. Namiestnik Królestwa Polskiego Fiodor Berg zażądał jeszcze,        że jeśli Bronisław Ryx wróci do Polski i ujmie go carska policja, należy go zesłać na 15 lat ciężkich robót w kopalniach.          Nie mógł więc powrócić do swojego majątku w Prażmowie. Mimo to 1 kwietnia 1884 roku przekroczył granicę Królestwa Polskiego, ale został aresztowany i osadzony w więzieniu warszawskim. Dzięki wpłaceniu przez żonę kaucji został wypuszczony i  zamieszkał w swoim majątku. Zmarł w 21 lutego 1914 roku w Prażmowie, tam został pochowany.

      Po swoim wykładzie pan Robert odpowiadał na wiele ciekawych pytań zadawanych przez naszych uczniów i dostał             od społeczności naszej szkoły podziękowania wręczone przez pana Dyrektora.

A.K.


Comments are closed.