• 16 października 2019
  • Bez kategorii
  • Możliwość komentowania Dzień Edukacji Narodowej została wyłączona

Dzień Edukacji Narodowej

Znalezione obrazy dla zapytania dzień edukacji narodowej

 „Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto

potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć

i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej

umiejętności zachęcania innych do myślenia,

marzenia, poznawania, próbowania, działania!”
B. Conklin

 

 

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.

W tym roku uroczystość w naszej szkole uświetnili zaproszeni goście:  pan Grzegorz Kapica – Burmistrz Miasta Józefowa nad Wisłą, pani Maria Kowalska – zastępca przewodniczącego Rady Gminy oraz Rodzice.

W części oficjalnej głos zabrał pan dyrektor Mieczysław Muszkiewicz, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.

Kolejnym punktem akademii był montaż słowno-muzyczny. Uczniowie z klasy I – VIII pod kierunkiem pani Marioli Lebiody, pani Małgorzaty Nowak i pani Edyty Wójtowicz śpiewem i wierszami wyrazili swoją wdzięczność dla trudnej pracy pedagogów.

Szczególne słowa podziękowania należą się utalentowanej muzycznie uczennicy klasy VI  Amelce Surdackiej, która dla wszystkich pracowników naszej szkoły zagrała na skrzypcach „Sto lat”. Występy młodych artystów wzbudziły duży aplauz wśród publiczności.

Po części artystycznej pan dyrektor Mieczysław Muszkiewicz wręczył wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi – Nagrody Dyrektora. Wyróżnione zostały panie:

Małgorzata Nowak, Justyna Kamela, Ewa Muszkiewicz, Aneta Kalinowska, Agnieszka Mazur

Wśród pracowników administracji i obsługi pan dyrektor nagrodził panie: Joannę Wilczopolską, Małgorzatę Teresińską i Justynę Kilian oraz pana Pawła Czarneckiego.

Podziękowania za pracę i zaangażowanie oraz nagrodę z rąk pana Burmistrza otrzymał też Dyrektor szkoły .

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście – pan Burmistrz, pani Maria Kowalska i pani Anna Cieślik – przewodnicząca Rady Rodziców, którzy  wyrazili swoje podziękowania wszystkim pracownikom szkoły za trud i poświęcenie.

J.M.


Comments are closed.