• 5 października 2022
  • Bez kategorii
  • Możliwość komentowania Dostęp do dziennika elektronicznego została wyłączona

Dostęp do dziennika elektronicznego

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy do tej pory nie posiadają dostępu do dziennika elektronicznego mogą dostarczyć do sekretariatu szkoły swój adres e-mail w celu zapisania go w systemie dziennika. Dalszy sposób postępowania znajduje się w zakładce E-Dziennik.

Dyrekcja szkoły


Comments are closed.