• 19 marca 2021
 • Bez kategorii
 • Możliwość komentowania Praca szkoły od 22 marca 2021r została wyłączona

Praca szkoły od 22 marca 2021r

Ogłoszenie

   Od poniedziałku, 22 marca br. do 11 kwietnia br. (przerwa świąteczna od 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.)  zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Uczniowie tych klas będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach zdalnie z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.

 1. Obowiązującą jednolitą platformą do prowadzenia lekcji zdalnych  jest MS Teams. (każdy uczeń otrzymał dane do logowania na platformie Office 365, a tym samym komunikatora Teams.) 
 2. Każdy uczeń  ma obowiązek dokonać logowania próbnego w celu sprawdzenia połączenia.
 3. Lekcje online odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
 4. Podczas nauki zdalnej uczniowie realizują obowiązek szkolny poprzez uczestnictwo w zajęciach online. Obecność ucznia na zajęciach odnotowywana będzie na podstawie jego aktywności w czasie lekcji tj: logowania się ucznia na lekcjach z połączeniem video, poprzez wysłanie do lekcji komunikatu o treści „Obecny”w przypadku lekcji prowadzonych przy użyciu konwersacji tekstowej.
 5. Zajęcia klas IV-VIII odbywają się w dalszym ciągu na dotychczasowych zasadach.
 6. Oddziały przedszkolne 5-6 latków i 3-4 latków  funkcjonują w sposób stacjonarny.
 7. Uczniowie klasy VIII mają organizowane konsultacje przedmiotowe w szkole tak jak dotychczas.
 8. Szkoła oferuje wsparcie techniczne w zakresie zdalnego nauczania. tel. 81 822 73 20
 9. Informacje o ochronie danych osobowych w czasie e- learningu – https://spchruslina.pl/ochrona-danych-osobowych/

 

Proszę rodziców aby zapewnili dzieciom odpowiednie warunki do nauki zdalnej, pomocne w tym mogą być wskazówki  zamieszczone  w linku poniżej.

ZDALNE NAUCZANIE- Informacje dla rodziców


Comments are closed.