• 30 kwietnia 2021

Harmonogram powrotu dzieci do nauki stacjonarnej

Ogłoszenie

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło harmonogram powrotu dzieci do nauki stacjonarnej w szkołach, w którym czytamy:

 • Od 4 maja 2021r. wszystkie  dzieci klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkole.
 • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).według poniższego harmonogramu:
   
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Pątek
  Nauka w szkole Kl. VII

  Kl. VIII

  Kl. VII

  Kl. VIII

  Kl. VI

  Kl. V

  KL. V

  Kl. IV

  KL. VI

  KL. VIII

  Zdalne nauczanie w domu Kl. IV

  Kl. V

  Kl. VI

  Kl. IV

  Kl. V

  Kl. VI

  Kl. IV

  Kl. VII

  Kl. VIII

  Kl. VI

  Kl. VII

  Kl. VIII

  Kl. IV

  Kl. V

  Kl. VII

 

 • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Inne uregulowania:

 • Autobus szkolny kursuje wg rozkładu,
 • Dzieci  mają możliwość skorzystania ze świetlicy i obiadów,
 • Do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe bez objawów infekcji, kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.
 • Pobyt dzieci w szkole odbywa się z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego (dezynfekcja, mycie rąk; noszenie maseczek w częściach wspólnych -korytarz, szatnia; zachowanie dystansu społecznego).

UWAGA:

Proszę wszystkich o zapoznanie się z zaktualizowanymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS które obowiązywać będą od dnia 17-05-2021r – kliknij aby przeczytać

Dyrektor szkoły


 • 23 kwietnia 2021

Zmiana sposobu nauczania w klasach I-III od 26 kwietnia.

Ogłoszenie

Od 26-04-2021r. (poniedziałek) dzieci klas I-III  realizować będą naukę  w systemie hybrydowym według następującego harmonogramu.  

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Pątek
Nauka w szkole Kl. III KL. I Kl. II KL. II KL. III
Zdalne nauczanie w domu Kl. I  i  II Kl. II  i  III Kl. I  i  III Kl. I  i  III Kl. I  i  II

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Inne uregulowania:

 • Autobus szkolny kursuje normalnie (przywóz – odwóz),
 • Dzieci uczące się w danym dniu w szkole mają możliwość skorzystania ze świetlicy i obiadów,
 • Do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe bez objawów infekcji, kaszel, katar, podwyższona temtperatura itp.
 • Pobyt dzieci w szkole odbywa się z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego (dezynfekcja, mycie rąk; noszenie maseczek w częściach wspólnych -korytarz, szatnia; zachowanie dystansu społecznego).
 • Pozostałe klasy i oddziały przedszkolne uczą się bez zmian.

Dyrektor szkoły


 • 16 kwietnia 2021

Powrót oddziałów przedszkolnych do nauki w szkole.

W związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji  i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, od 19 kwietnia 2021r. zajęcia w oddziałach przedszkolnych będą odbywały się stacjonarnie w szkole.

Dyrektor Szkoły


 • 26 marca 2021

Zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych

Ogłoszenie

              Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiesza się zajęcia w oddziałach przedszkolnych od dnia 29-03-2021 do 11-04-2021r  

W tych dniach  dla oddziałów przedszkolnych wprowadza się nauczanie zdalne na odległość. Do tego celu wykorzystane zostaną materiały i zadania przygotowane przez poszczególnych nauczycieli. Materiały będą publikowane sukcesywnie przez komunikator TEAMS, który jest częścią pakietu Office 365 (instrukcja logowania i obsługi poniżej). Dane do logowania przekażą Państwu wychowawcy.

Proszę rodziców o odbiór ze szkoły książek,  pomocy dydaktycznych dla dzieci oraz włączenie się w edukację dzieci poprzez pomoc w realizacji poszczególnych zadań.

Ponadto zachęcam również do zapoznania się z ofertą edukacyjną  skierowaną do dzieci za pośrednictwem  TVP Kultura i ABC.

UWAGA: Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych w trakcie zdalnego nauczania znajdują się w zakładce RODO

W przypadku problemów technicznych proszę o kontakt Tel. 81 822 73 20

 

Microsoft Office 365 z aplikacją Teams

Informujemy, że wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły mają możliwość bezpłatnego korzystania z Office 365 w wersji A1.

Office 365  jest zbiorem aplikacji dostępnych z serwerów Microsoft.

W skład produktu wchodzą m.in.:

– internetowe wersje aplikacji Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive,

– aplikacja Microsoft Teams do prowadzonia lekcji online,

 

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO OFFICE 365:

Instrukcja logowania do Office 365.pdf i rozpoczęcia pracy z MS Teams

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OFFICE 365:

Regulamin_Office_365.pdf

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI:

Oświadczenie o ochronie prywatności

Umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA)


 • 19 marca 2021

Praca szkoły od 22 marca 2021r

Ogłoszenie

   Od poniedziałku, 22 marca br. do 11 kwietnia br. (przerwa świąteczna od 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.)  zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Uczniowie tych klas będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach zdalnie z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.

 1. Obowiązującą jednolitą platformą do prowadzenia lekcji zdalnych  jest MS Teams. (każdy uczeń otrzymał dane do logowania na platformie Office 365, a tym samym komunikatora Teams.) 
 2. Każdy uczeń  ma obowiązek dokonać logowania próbnego w celu sprawdzenia połączenia.
 3. Lekcje online odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
 4. Podczas nauki zdalnej uczniowie realizują obowiązek szkolny poprzez uczestnictwo w zajęciach online. Obecność ucznia na zajęciach odnotowywana będzie na podstawie jego aktywności w czasie lekcji tj: logowania się ucznia na lekcjach z połączeniem video, poprzez wysłanie do lekcji komunikatu o treści „Obecny”w przypadku lekcji prowadzonych przy użyciu konwersacji tekstowej.
 5. Zajęcia klas IV-VIII odbywają się w dalszym ciągu na dotychczasowych zasadach.
 6. Oddziały przedszkolne 5-6 latków i 3-4 latków  funkcjonują w sposób stacjonarny.
 7. Uczniowie klasy VIII mają organizowane konsultacje przedmiotowe w szkole tak jak dotychczas.
 8. Szkoła oferuje wsparcie techniczne w zakresie zdalnego nauczania. tel. 81 822 73 20
 9. Informacje o ochronie danych osobowych w czasie e- learningu – http://spchruslina.pl/ochrona-danych-osobowych/

 

Proszę rodziców aby zapewnili dzieciom odpowiednie warunki do nauki zdalnej, pomocne w tym mogą być wskazówki  zamieszczone  w linku poniżej.

ZDALNE NAUCZANIE- Informacje dla rodziców


 • 18 marca 2021

” Zawodowy strzał w 10!”

list LKO do uczniów i rodziców

 • 16 marca 2021

Zapisy do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szk. 2021/2022

Obowiązujące terminy rekrutacji – kliknij aby przeczytać


 • 28 marca 2021

KONKURS NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ

Zobacz obraz źródłowyNierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych  jest pisanka. 

Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami. Jajo od wieków było uważane za symbol początku i źródła życia, znak Zmartwychwstania, powrotu do życia. Ozdobione , miały w sobie tajemniczą moc. Pisanki to również  nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości. 


 CELE KONKURSU: 

 

 1. Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. 
 1. Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych. 
 1. Kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy. 
 1. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów. 
 1. Promowanie twórczości dziecięcej. 
 1. Prezentacja pisanek wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej. 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3 i 4-6 Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie. 
 1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy w terminie do 7 kwietnia 2021r. (klasy 1-6 przesyłają zdjęcia wykonanych prac) do nauczycieli Świetlicy. 
 1. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pisankę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości.