• 10 listopada 2020


 • 5 listopada 2020

Zdalne nauczanie od 9 listopada – informacja

Ogłoszenie

   Od poniedziałku, 9 listopada br. do 29 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Uczniowie tych klas będą uczestniczyć w zajęciach zdalnych z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.

 1. Obowiązującą jednolitą platformą do prowadzenia lekcji zdalnych  jest MS Teams. (każdy uczeń otrzymał dane do logowania na platformie Office 365, a tym samym komunikatora Teams.) Instrukcja logowania znajduje się we wpisie poniżej.  (Proszę rodziców o pomoc dzieciom w obsłudze platformy nauczania)
 2. Każdy uczeń  ma obowiązek dokonać logowania próbnego – termin wykonania do 09-11-2020.
 3. Podczas nauki zdalnej uczniowie realizują obowiązek szkolny poprzez uczestnictwo w zajęciach online.
 4. Lekcje online odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
 5. Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa i odnotowywana na podstawie jego aktywności w czasie lekcji tj: logowania się ucznia na lekcjach typu online, poprzez wysłanie do lekcji komunikatu o treści „Obecny” w przypadku lekcji prowadzonych przy użyciu konwersacji tekstowej.
 6.  Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,  zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacja odbywać się będą w sposób zdalny według obowiązującego planu zajęć.
 7. Szkoła oferuje wsparcie techniczne w zakresie zdalnego nauczania. tel.81 822 73 20
 8. Uwaga: W przypadku problemów technicznych i merytorycznych w obsłudze platformy Teams, można uzyskać pomoc  pod numerem telefonu: 81 822 73 20 (w czasie trwania lekcji)

     Do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych – uczniowie kontynuują naukę zdalną.

   Oddziały przedszkolne 5-6 latków i 3-4 latków  funkcjonują w sposób stacjonarny  bez zmian.

 1. Dla dzieci uczestniczących w zajęciach stacjonarnych  pobyt w szkole jest na dotychczasowych zasadach.

 

O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem odrębnych komunikatów.


 • 29 października 2020

2 listopada- dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych

Informacja

             Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego,  zgodnie z planem pracy szkoły przypominamy, że dzień 02.11.2020 r. (poniedziałek) jest dodatkowo wolnym od zajęć lekcyjnych.

 Informuje się, że w tym dniu szkoła umożliwia uczniom udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców takiej potrzeby.

Autobus szkolny w tym dniu nie kursuje.

Zajęcia zdalnego naucznia dla klas 4-8 w tym dniu nie będą prowadzone.

Dyrektor Szkoły


 • 26 października 2020

ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ

           23 października  2020r. uczniowie klasy pierwszej obchodzili swoje święto – uroczyste Ślubowanie. W tym roku, ze względu na pandemię, pierwszaki przed nieco skromniejszym gronem szkolnej społeczności zaprezentowały swoje umiejętności.  Uczniowie pięknie  śpiewali piosenki  oraz recytowali wierszyki związane z tematyką szkolną.

            W tym ważnym dla pierwszaków wydarzeniu uczestniczył dyrektor szkoły, wychowawczyni, część koleżanek i kolegów z klasy drugiej i trzeciej, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.  Uroczyste Ślubowanie dzieci złożyły na Sztandar Szkoły, który został wprowadzony na moment ślubowania przez Poczet Sztandarowy.  Po Ślubowaniu każdy z pierwszaków został pasowany przez pana dyrektora na ucznia Szkoły Podstawowej im.  Powstańców Styczniowych w Chruślinie.  Dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom z tego wydarzenia.

         Na koniec ślubowania pierwszaki usłyszały życzenia od wychowawcy, dyrektora i starszych kolegów i koleżanek z klasy drugiej.  Dostały też  od klasy drugiej upominki. W klasie, z pomocą rodziców,  zorganizowano dla nich poczęstunek.  Dla pierwszaków to był bardzo ważny i radosny dzień.

K.P.


 • 26 października 2020

OGŁOSZENIE

W związku z niską przepustowością internetu niektóre lekcje prowadzone przez Teams mogą ukazywać się z opóźnieniem. 

Proszę o pozostawanie w kontakcie z nauczycielem prowadzącym zajęcia.