• 2 czerwca 2021

Konferencja dla Rodziców

Szanowni Państwo,
Lubelski Kurator Oświaty za naszym pośrednictwem serdecznie zaprasza Rodziców do udziału w wydarzeniu on-line dotyczącym szczepień nastolatków, które odbędzie się dniu 7 czerwca (poniedziałek ) 2021 r. w godz. 16.30-17.30. Podczas spotkania przedstawiciele I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie przekażą pełne informacje na temat programu szczepień dzieci i młodzieży (od 12 roku życia) oraz wyjaśnią  wszelkie wątpliwości z tym związane.

Link do konferencji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI5MDQxNTUtZmYxYi00NzFkLWE3ZjQtODI5MTU4ODBjMWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a


 • 1 czerwca 2021

Życzenia

Gorące pozdrowienia i życzenia przesyła

Pan Burmistrz Grzegorz Kapica i P. Adam Rędzia

Dyrekcja szkoły

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców


 • 29 maja 2021

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia

1. Przypominamy, że od dnia 31-05-2021r (poniedziałek) wszystkie klasy realizują naukę stacjonarnie w szkole.

Proszę wszystkich o zapoznanie się z zaktualizowanymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS  – kliknij aby przeczytać


2.Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego,  zgodnie z planem pracy szkoły  dni:

                01.06.2021 r. (wtorek) – z powodu pandemii odwołano  Festyn Rodzinny

               04-06-2021 r.  (piątek)

Są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych

Informuje się, że w tym dniu szkoła umożliwia uczniom udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców takiej potrzeby.

Autobus szkolny w tych dniach nie kursuje.


3. W dniu 02-06-2021 (środa) przyjmowane będą komputery i tablety wypożyczone do  nauki zdalnej. Odbiór i sprawdzenie sprzętu odbywać się będzie na sali gimnastycznej w godzinach od 8.00 do 10.00. Prosimy wszystkich rodziców o zachowanie reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja, odległość).


 • 24 maja 2021

Ogłoszenie

Dni 25, 26, 27 maja są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych. W szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty.


 • 30 kwietnia 2021

Harmonogram powrotu dzieci do nauki stacjonarnej

Ogłoszenie

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło harmonogram powrotu dzieci do nauki stacjonarnej w szkołach, w którym czytamy:

 • Od 4 maja 2021r. wszystkie  dzieci klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkole.
 • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).według poniższego harmonogramu:
   
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Pątek
  Nauka w szkole Kl. VII

  Kl. VIII

  Kl. VII

  Kl. VIII

  Kl. VI

  Kl. V

  KL. V

  Kl. IV

  KL. VI

  KL. VIII

  Zdalne nauczanie w domu Kl. IV

  Kl. V

  Kl. VI

  Kl. IV

  Kl. V

  Kl. VI

  Kl. IV

  Kl. VII

  Kl. VIII

  Kl. VI

  Kl. VII

  Kl. VIII

  Kl. IV

  Kl. V

  Kl. VII

 

 • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Inne uregulowania:

 • Autobus szkolny kursuje wg rozkładu,
 • Dzieci  mają możliwość skorzystania ze świetlicy i obiadów,
 • Do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe bez objawów infekcji, kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.
 • Pobyt dzieci w szkole odbywa się z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego (dezynfekcja, mycie rąk; noszenie maseczek w częściach wspólnych -korytarz, szatnia; zachowanie dystansu społecznego).

UWAGA:

Proszę wszystkich o zapoznanie się z zaktualizowanymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS które obowiązywać będą od dnia 17-05-2021r – kliknij aby przeczytać

Dyrektor szkoły


 • 23 kwietnia 2021

Zmiana sposobu nauczania w klasach I-III od 26 kwietnia.

Ogłoszenie

Od 26-04-2021r. (poniedziałek) dzieci klas I-III  realizować będą naukę  w systemie hybrydowym według następującego harmonogramu.  

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Pątek
Nauka w szkole Kl. III KL. I Kl. II KL. II KL. III
Zdalne nauczanie w domu Kl. I  i  II Kl. II  i  III Kl. I  i  III Kl. I  i  III Kl. I  i  II

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Inne uregulowania:

 • Autobus szkolny kursuje normalnie (przywóz – odwóz),
 • Dzieci uczące się w danym dniu w szkole mają możliwość skorzystania ze świetlicy i obiadów,
 • Do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe bez objawów infekcji, kaszel, katar, podwyższona temtperatura itp.
 • Pobyt dzieci w szkole odbywa się z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego (dezynfekcja, mycie rąk; noszenie maseczek w częściach wspólnych -korytarz, szatnia; zachowanie dystansu społecznego).
 • Pozostałe klasy i oddziały przedszkolne uczą się bez zmian.

Dyrektor szkoły


 • 16 kwietnia 2021

Powrót oddziałów przedszkolnych do nauki w szkole.

W związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji  i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, od 19 kwietnia 2021r. zajęcia w oddziałach przedszkolnych będą odbywały się stacjonarnie w szkole.

Dyrektor Szkoły


 • 26 marca 2021

Zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych

Ogłoszenie

              Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiesza się zajęcia w oddziałach przedszkolnych od dnia 29-03-2021 do 11-04-2021r  

W tych dniach  dla oddziałów przedszkolnych wprowadza się nauczanie zdalne na odległość. Do tego celu wykorzystane zostaną materiały i zadania przygotowane przez poszczególnych nauczycieli. Materiały będą publikowane sukcesywnie przez komunikator TEAMS, który jest częścią pakietu Office 365 (instrukcja logowania i obsługi poniżej). Dane do logowania przekażą Państwu wychowawcy.

Proszę rodziców o odbiór ze szkoły książek,  pomocy dydaktycznych dla dzieci oraz włączenie się w edukację dzieci poprzez pomoc w realizacji poszczególnych zadań.

Ponadto zachęcam również do zapoznania się z ofertą edukacyjną  skierowaną do dzieci za pośrednictwem  TVP Kultura i ABC.

UWAGA: Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych w trakcie zdalnego nauczania znajdują się w zakładce RODO

W przypadku problemów technicznych proszę o kontakt Tel. 81 822 73 20

 

Microsoft Office 365 z aplikacją Teams

Informujemy, że wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły mają możliwość bezpłatnego korzystania z Office 365 w wersji A1.

Office 365  jest zbiorem aplikacji dostępnych z serwerów Microsoft.

W skład produktu wchodzą m.in.:

– internetowe wersje aplikacji Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive,

– aplikacja Microsoft Teams do prowadzonia lekcji online,

 

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO OFFICE 365:

Instrukcja logowania do Office 365.pdf i rozpoczęcia pracy z MS Teams

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OFFICE 365:

Regulamin_Office_365.pdf

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI:

Oświadczenie o ochronie prywatności

Umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA)


 • 19 marca 2021

Praca szkoły od 22 marca 2021r

Ogłoszenie

   Od poniedziałku, 22 marca br. do 11 kwietnia br. (przerwa świąteczna od 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.)  zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Uczniowie tych klas będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach zdalnie z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.

 1. Obowiązującą jednolitą platformą do prowadzenia lekcji zdalnych  jest MS Teams. (każdy uczeń otrzymał dane do logowania na platformie Office 365, a tym samym komunikatora Teams.) 
 2. Każdy uczeń  ma obowiązek dokonać logowania próbnego w celu sprawdzenia połączenia.
 3. Lekcje online odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
 4. Podczas nauki zdalnej uczniowie realizują obowiązek szkolny poprzez uczestnictwo w zajęciach online. Obecność ucznia na zajęciach odnotowywana będzie na podstawie jego aktywności w czasie lekcji tj: logowania się ucznia na lekcjach z połączeniem video, poprzez wysłanie do lekcji komunikatu o treści „Obecny”w przypadku lekcji prowadzonych przy użyciu konwersacji tekstowej.
 5. Zajęcia klas IV-VIII odbywają się w dalszym ciągu na dotychczasowych zasadach.
 6. Oddziały przedszkolne 5-6 latków i 3-4 latków  funkcjonują w sposób stacjonarny.
 7. Uczniowie klasy VIII mają organizowane konsultacje przedmiotowe w szkole tak jak dotychczas.
 8. Szkoła oferuje wsparcie techniczne w zakresie zdalnego nauczania. tel. 81 822 73 20
 9. Informacje o ochronie danych osobowych w czasie e- learningu – http://spchruslina.pl/ochrona-danych-osobowych/

 

Proszę rodziców aby zapewnili dzieciom odpowiednie warunki do nauki zdalnej, pomocne w tym mogą być wskazówki  zamieszczone  w linku poniżej.

ZDALNE NAUCZANIE- Informacje dla rodziców


 • 18 marca 2021

” Zawodowy strzał w 10!”

list LKO do uczniów i rodziców

 • 16 marca 2021

Zapisy do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szk. 2021/2022

Obowiązujące terminy rekrutacji – kliknij aby przeczytać