• 24 października 2020

Komunikat MEN w sprawie zawieszenia zajęć z dnia 23.10.2020

 ZAWIESZENIE NA DWA TYGODNIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

 

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian.

Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Kształcenie zawodowe

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


 • 21 października 2020

Zasady odbywania kwarantanny w związku z koronawirusem

Zapraszamy  do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia na temat bezpieczeństwa epidemicznego i zasad odbywania kwarantanny w związku z koronawirusem.

Kliknij aby zobaczyć


 • 15 października 2020

Microsoft Office 365 z usługą Teams do nauki zdalnej

Microsoft Office 365

Informujemy, że wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły mają możliwość bezpłatnego korzystania z Office 365 w wersji A1.

Office 365  jest zbiorem aplikacji dostępnych z serwerów Microsoft.

W skład produktu wchodzą m.in.:

– internetowe wersje aplikacji Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive,

– aplikacja Microsoft Teams, w której mogą być prowadzone i w razie potrzeby będą  prowadzone lekcje online,

 

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO OFFICE 365:

Instrukcja logowania do Office 365.pdf i rozpoczęcia pracy z MS Teams

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OFFICE 365:

Regulamin_Office_365.pdf

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI:

Oświadczenie o ochronie prywatności

Umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA)


 • 9 września 2020

Ogłoszenie o zebraniu rodziców

W dniu 10-09-2020 (czwartek) odbędzie się zebranie rodziców.

Przebieg spotkań:

– zebrania z wychowawcami – 13.30 – 14.00

– spotkanie z dyrektorem szkoły – od 14. 00


 • 1 września 2020

Regulamin funkcjonowania szkoły z procedurami postępowania w czasie epidemii.

REGULAMIN PRACY SZKOŁY COVID 19

 

Dokument do pobrania


 • 27 sierpnia 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
1 września 2020r.  o godz. 9.00 (boisko szkolne)

Autobus (obowiązuje w nim maseczka) w tym dniu kursuje wg. godz: 8.00 – wyjazd z I przystanku (Niesiołowice)

                                                                godz:  10.10 – wyjazd powrotny.

Dzieci przedszkolne 3 latki, 4 latki i 5 latki – przyjeżdżają z rodzicami

 

Następnie odbędą się spotkania z wychowawcami w następującym porządku:

3-4 latki – sala przedszkolna (parter) wychowawca p. Uzarek A.

5-6 latki – sala kl. O (parter) wychowawca p. Wójtowicz E.

I klasa – sala klasy I – wych. p. Piłat. K.

II klasa – sala klasy –  wych. Kalinowska A.

III klasa – sala gimnastyczna – wych.  Mróz J.

IV klasa- sala informatyczna – wych. Lebioda M.

V klasa- sala logopedyczna – wych. Jurak J.

VI klasa – sala matematyczna – wych.Nowak M.

VII klasa – sala polonistyczna – wych Mazur A.

VIII klasa – sala przyrodnicza – wych. Kamela J.

UWAGA!

Prosimy rodziców o przestrzeganie reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 metra). Dzieci obowiązuje dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu 1,5 metra oraz opcjonalnie maseczka).

Bezwzględnie należy stosować się do informacji zawartych przy wejściach do budynku i do klas.

 

            W przypadku niesprzyjającej pogody harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego ulegnie zmianie o czym na bieżąco informować będą wychowawcy i obsługa szkoły.

 

 


 • 25 sierpnia 2020

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

Drogie Dzieci, Szanowni Rodzice.

              Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.  W czasie pandemii będzie to rozpoczęcie roku odmienne od tych, które znamy z lat poprzednich. Stosując się do wytycznych prezentowanych poniżej, będzie to powrót z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. W tym celu na bieżąco opracowywane są odpowiednie procedury, które obowiązywać będą w szkole od 1 września.

             W związku z tym prosimy  śledzić ogłoszenia na stronie internetowej szkoły, gdzie prezentowane będą wszystkie zasady organizacji pracy szkoły i obowiązujące procedury pobytu w niej.

Poniżej prezentujemy wskazówki dla uczniów i rodziców opublikowane przez MEN.

Wytyczne MEN, MZ i GIS,  – czytaj

Wskazówki dla uczniów- czytaj

Wskazówki dla rodziców – czytaj

 


 • 24 sierpnia 2020

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Zebranie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 27-08-2020r. (tj. czwartek) o godz. 8.00.

 

Dyrektor Szkoły


 • 22 sierpnia 2020

Informacja o podręcznikach na rok 2020-2021

W roku szkolnym 2020-2021 uczniowie wyposażeni będą w podręczniki i ćwiczenia w następujący sposób;

Podręczniki do klas I-VIII wypożyczane będą w bibliotece na początku roku szkolnego.

Ćwiczenia dla uczniów klas I-VIII uczniowie otrzymają bezzwrotnie.

Pozostałe podręczniki wg poniższego wykazu, których nie obejmuje dotacja, należy zakupić we własnym zakresie. Wykaz znajduje się również na drzwiach wejściowych szkoły.

podręczniki do zakupu (1)

 • 22 czerwca 2020

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

OGŁOSZENIE

Mając na uwadze stan epidemii, biorąc pod uwagę  liczebność poszczególnych klas i oddziałów rozdanie świadectw, nagród, dyplomów i zaświadczeń będzie odbywało się w dniach 25 i  26 czerwca 2020r.  Z poszczególnymi uczniami spotkają się wychowawcy w wyznaczonych godzinach i miejscu z zachowaniem środków bezpieczeństwa:

 • założenie maseczek i rękawiczek (lub dezynfekcję rąk w wyznaczonym miejscu)
 • zachowanie dystansu,
 • podpisywanie odbioru świadectw ukończenia szkoły przez kl. VIII  własnym długopisem.
 1. Odbioru dokumentów dokonują uczniowie lub jego rodzice/ prawni opiekunowie po uprzednim rozliczeniu się ze szkołą (oddane podręczniki i książki, zdany kluczyk do szafki, uregulowane opłaty za herbatę i obiady itp.)
 2. Wydawanie dokumentów odbywać się będzie według poniższego harmonogramu:
Data Klasa/Oddział Godzina Miejsce
25 czerwca 2020r – grupa 3- 4- latków godz. 9.00 Podcienia szkoły
– grupa 5-6 – latków godz.9.30 Podcienia szkoły
26 czerwca 2020r VIII – VII godz. 9.00 Boisko szkolne
IV godz.10.00 Podcienia szkoły
V godz.10.30 Podcienia szkoły
VI godz.11.00 Podcienia szkoły
I godz.11.30 Podcienia szkoły
II godz.12.00 Podcienia szkoły
III godz.12.30 Podcienia szkoły

 

Uwaga: Rodzic/ prawny opiekun  może odebrać dokumenty wszystkim swoim dzieciom o jednej godzinie po zgłoszeniu wcześniejszym tego faktu telefonicznie do kancelarii szkoły do dnia 24 czerwca 2020r.


 • 19 czerwca 2020

Konsultacje przedmiotowe ciąg dalszy od 22-06 do 25-06

Szanowni Państwo. Drogie dzieci 

            W dniach 22-06 do 25 -06-2020r. konsultacje  dla uczniów klas IV- VIII odbywać się będą od godz. 9.00 według indywidualnych ustaleń z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Zgłoszenia o potrzebie konsultacji należy kierować bezpośrednio do nauczycieli dzień wcześniej.

           Konsultacje są dobrowolne i odbywają się  za zgodą rodziców/prawnych opiekunów, dlatego należy wypełnić odpowiednie zgody i oświadczenia (znajdują się pod spodem). Trzeba je  przynieść  jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. 

Poniżej przedstawiamy procedurę, zgody i oświadczenia.

Procedura odbywania konsultacji – pobierz

Oświadczenia rodziców – pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych -pobierz


 • 4 czerwca 2020

Ważne informacje!

Zwrot książek i podręczników do biblioteki  Ogłoszenie
W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020  prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych i książek.

Czytaj dalej …….

Podajemy ważne terminy w związku z zakończeniem roku szkolnego:

 

 

 

Czytaj dalej ……..

 

Życzenia …………

Życzenia dla ósmoklasistów

Drodzy uczniowie, przed Wami niezwykle ważny moment – egzamin ósmoklasisty. Sprawdzi on zdobytą wiedzę i umiejętności opanowane przez Was w czasie nauki w szkole podstawowej.

Życzymy Wam optymizmu i szczęścia oraz tego, abyście mądrze wykorzystali zdobytą wiedzę i umiejętności.

Wierzymy, że wyniki, które uzyskacie będą odpowiadały Waszym oczekiwaniom i otworzą możliwości

realizacji życiowych planów.

Powodzenia!

A  to na szczęście


Dyrektor i Rada Pedagogiczna

 


 • 21 maja 2020

Konsultacje przedmiotowe kl. VIII

Konsultacje dla klasy VIII:

Na konsultacje uczniowie zgłaszają się z wypełnionym przez rodziców oświadczeniem i zgodą.

Procedura odbywania konsultacji – pobierz

Oświadczenia rodziców – pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych -pobierz

Wtorek 26-05  i czwartek 28-05

8:00- 9:45: język angielski

10:00- 11:30: matematyka,

11:45-13:30: język polski.

Pozostałe terminy konsultacji zostaną ustalone bezpośrednio z nauczycielami.


 • 21 maja 2020

NOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Harmonogram do pobrania – plik pdf


 • 5 kwietnia 2020

BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY

NIE MA NIC WAŻNIEJSZEGO NIŻ ZDROWIE I ŻYCIE NAS WSZYSTKICH


 • 13 marca 2020

Nauka na odległość. Informacja dla uczniów i ich rodziców

Drogie Dzieci, Szanowni Rodzice.

             W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w naszej szkole będzie prowadzone nauczanie zdalne na odległość. Do tego celu wykorzystane zostaną materiały i zadania przygotowane przez poszczególnych nauczycieli. Materiały te będą publikowane sukcesywnie na  stronie internetowej szkoły.

Ponadto zachęcam również do zapoznania się z ofertą edukacyjną  skierowaną do dzieci za pośrednictwem  TVP Kultura i ABC.

Pod adresem http://spchruslina.pl/strony-dla-dzieci/ znajdują się również linki do stron o charakterze edukacyjnym, które w atrakcyjny sposób pozwolą dzieciom poszerzyć i ugruntować swoją wiedzę i umiejętności.

Zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki, dlatego uczniowie są zobowiązani do codziennego przeglądania i realizowania materiałów udostępnionych przez nauczycieli.

Wykaz przedmiotów z zadaniami, z których realizowane będzie  nauczanie na odległość (już wkrótce) poniżej.

Zwracam się z apelem do wszystkich, aby poważnie potraktować ten trudny dla wszystkich czas i zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne swoje jak i innych. 

UWAGA: Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych w trakcie zdalnego nauczania znajdują się w zakładce RODO

 

Dyrektor Szkoły

Mieczysław Muszkiewicz

 Zagadnienia z poszczególnych przedmiotów i edukacji 

UWAGA:

W przypadku braku zeszytów ćwiczeń proszę kontaktować się

za pośrednictwem skrzynki przedmiotowej z nauczycielem uczącym.

Gdy brakuje wam podręczników wystarczy zarejestrować się i zalogować  do ich wersji elektronicznej (rejestracja jest bezpłatna) – https://ebooki.nowaera.pl/

 

 Odnośniki do stron z których należy pobierać materiały edukacyjne

 Adresy skrzynek pocztowych e- mail, na które można  wysyłać wykonane ćwiczenia i prace        (od 25 marca podlegają one ocenie ).

 Są one również dowodem waszej aktywności w  nauczaniu na odległość i testem przyjętej  przez szkołę metody zbierania informacji.

Za pośrednictwem tych e-maili wy i wasi rodzice możecie komunikować się z  nauczycielami, zadając pytania i uzyskiwać niezbędne wyjaśnienia i pomoc)

Oddział przedszkolny 3-4 latki  przedszkole.3-4.spch@wp.pl
Oddział przedszkolny 5-6 latki  przedszkole.5-6.spch@wp.pl
‎Klasa 1  spchruslina1@wp.pl 
Klasa 2  spchruslina2@wp.pl
Klasa 3  spchruslina3@wp.pl 
Język polski  jezyk.polski.spch@wp.pl
Język angielski  jezyk.angielski.spch@wp.pl
Historia  historia.spch@wp.pl
WOS  wos.spch@wp.pl
Matematyka  matematyka.spch@wp.pl
Biologia  biologia.spch@wp.pl
Fizyka  fizyka.spch@wp.pl
Geografia  geografia.spch@wp.pl
Przyroda  przyroda.spch@wp.pl
Chemia   chemia.spch@wp.pl
Język niemiecki  jezyk.niemiecki.spch@wp.pl
Plastyka  plastyka.spch@wp.pl
Technika  technika.spch@wp.pl
Informatyka  informatyka.spch@wp.pl
Muzyka  muzyka.spch@wp.pl
Religia  religia.spch@wp.pl
Edukacja dla Bezpieczeństwa  edb.spch@wp.pl
Wychowanie fizyczne  wych.fiz.spch@wp.pl
Logopedia  logopedia.spch@wp.pl
Rewalidacja  rewalidacja.spch@wp.pl
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  wczesne.spch@wp.pl
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  korekcyjne.spch@wp.pl
Kółko szachowe   k.szachowe@wp.pl
Wdżwr wdzwr.spch@wp.pl
Zajęcia wyrównawcze
wyrownawcze.spch@wp.pl 

 


 • 11 marca 2020

Zawieszenie zajęć w szkole i oddziałach przedszkolnych

Zgodnie z:

 Informacją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020r.  oraz

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Józefów nad Wisłą  z dnia 11.03.2020 r.

zawiesza się zajęcia lekcyjne w oddziałach przedszkolnych i  w Szkole Podstawowej  im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie

od dnia 12.03.2020r.  do dnia 25.03.2020r.

Dalsze informacje w tej sprawie przekazywane będą za pośrednictwem strony internetowej szkoły:

www.spchruslina.pl


 • 3 marca 2020

Zapisy do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szk. 2020/2021


 • 21 września 2020

Narodowe czytanie

Narodowe Czytanie to coroczna akcja, polegająca na wspólnym czytaniu wybranej pozycji z naszej literatury polskiej. Zapoczątkowana została w 2012 roku lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W tym roku wybrany został dramat Juliusza Słowackiego – Balladyna.

Nasza szkoła dołączyła do tej inicjatywy. W związku z tym na dolnym korytarzu przygotowana została gazetka ścienna, która przybliża zarówno ideę samej akcji, jak również zawiera prezentację sylwetki Juliusza Słowackiego. Dowiedzieć się z niej można też wiele o samej książce, wybranej w tegorocznej edycji.

Tak się składa, że dramat ten znajduje się na liście lektur obowiązkowych, więc jest to świetna okazja do przybliżenia tego niełatwego tekstu uczniom.

Klasy 5, 6, 7 i 8 najpierw omówiły ze swoimi polonistkami przygotowaną wystawkę, a następnie włączyły się w akcję, czytając na lekcjach wybrane fragmenty książki. Dla ósmoklasistów była to okazja do przypomnienia sobie tekstu lektury, a dla pozostałych uczniów – sposób na zainteresowanie się książką.

A.M.


canada goose pas cher canada goose outlet online canada goose outlet online canada goose outlet online sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher canada goose pas cher canada goose outlet moncler outlet piumini moncler outlet moncler outlet moncler outlet online peuterey outlet peuterey outlet online peuterey outlet online peuterey outlet online peuterey outlet peuterey outlet online nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher