• 21 czerwca 2021
  • Bez kategorii
  • Możliwość komentowania WAŻNA INFORMACJA -Zgłoszenie dziecka klas IV-VIII na zajęcia wspomagające w roku szk. 2021-2022 została wyłączona

WAŻNA INFORMACJA -Zgłoszenie dziecka klas IV-VIII na zajęcia wspomagające w roku szk. 2021-2022

Dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV -VIII w przyszłym roku szkolnym. 

Zgodnie z decyzją rządu  od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. mogą być realizowane dodatkowe zajęcia wspomagające na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. § 10g ust. 3.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie informuje rodziców, iż w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną ustalono listę przedmiotów, z których zorganizowane zostaną wspomniane zajęcia wspomagające:

Zajęcia będą  realizowane   z następujących przedmiotów:

  • język polski 
  • matematyka 
  • język angielski 

W związku z koniecznością wcześniejszego zaplanowania działań z tym związanych należy  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2021 r.  złożyć w sekretariacie szkoły pisemną deklarację udziału dziecka w zajęciach wspomagających z wybranych przedmiotów we wskazanym wcześniej okresie. Deklarację można pobrać poniżej, w sekretariacie szkoły lub wypełnić  FORMULARZ  ONLINE 

Deklaracja do pobrania

format pdf

format doc


Comments are closed.