• 19 marca 2020
  • Możliwość komentowania ZDALNE NAUCZANIE- Informacje dla rodziców została wyłączona

ZDALNE NAUCZANIE- Informacje dla rodziców

INFORMACJA DLA RODZICÓW EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy Państwa, aby w najbliższym czasie wspierali swoje dzieci w edukacji i rozwoju . Aby pomóc w przygotowaniu się do pracy na odległość przygotowałyśmy podpowiedzi dotyczące materiałów i narzędzi do wykorzystania przez rodziców i dzieci. Wszystkie zostały lub zostaną podane poprzez e-mail lub stronę szkoły www.spchruslina.pl
W związku z tym prosimy o przekazanie drogą elektroniczną Państwa e-maili lub e-mil dzieci, który posłuży do komunikacji.

Aby zachować higienę pracy przy komputerze i bezpieczeństwo w sieci przygotowałyśmy kilka porad.

1. Aby zachować efektywny tryb pracy swojego dziecka pozwalajmy mu na przerwy podczas nauki, ale również zachęcajmy do pracy. 15-minutowa przerwa po godzinie nauki pozwoli dziecku na odświeżenie umysłu i utrwalenie poznanych wiadomości. Dobrze też jest pozwolić dziecku spędzić ten czas na dworze (przy zachowaniu zasady nie kontaktowania się z innymi osobami).

2. Praca na odległość w domu może być bardzo rozpraszająca dla dziecka dlatego postarajmy się zorganizować dziecku dobre warunki do nauki. Zorganizujmy dziecku oświetlenie oraz miejsce w którym będzie czuło się wygodnie i komfortowo. Dobrym pomysłem jest również organizować dziecku lekcje rano, aby zachować szkolny tryb dnia.

3. Ważna przy nauce jest również higiena pracy. Postarajmy się aby dziecko zachowywało czystość w miejscu przy którym pracuje. Uważajmy na posiłki i napoje które mogą uszkodzić sprzęt i odciągnąć dziecko od nauki.

4. Bezpieczeństwo w sieci powinno być priorytetem podczas nauki na odległość, postarajmy się kontrolować dzieci, co przeglądają, na jakie strony wchodzą, rodzice powinni uważać podając swoje dane w sieci, kontrolujmy czy strona na którą wchodzimy posiada zabezpieczenia.

 

Drodzy Rodzice! Od Waszej postawy zależy systematyczna praca Waszego dziecka, dlatego zachęcamy Was do motywowania i wspierania swoich dzieci w nauce poza szkołą.

INFORMACJA O KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ KLAS IV – VIII

Od 16.03.2020r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie odbywają się przez Internet.

1. Nauczyciele kontaktują się ze swoimi uczniami poprzez komunikatory, stronę internetową szkoły, pocztę elektroniczną lub grupy na portalach społecznościowych.

2. Nauczyciele są zobowiązani do opracowywania zagadnień dla uczniów do samodzielnej pracy, materiałów pomagających w samokształceniu, kart pracy lub zbioru zadań oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej szkoły  www.spchruslina.pl

3. Uczniowie są zobowiązani do samodzielnej pracy w domu, zgodnie z zaleceniami nauczycieli.

4. Prace pisemne oraz wykonane polecenia uczniowie przesyłają na adres email lub poprzez komunikatory w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

5. Uczniowie mogą wszelkie niejasności lub trudności zgłaszać do nauczyciela w uzgodniony z nim sposób, w godzinach od 8.00 do 13.00.

6. Rodzice uczniów czuwają nad planowaniem czasu pracy uwzględniając przerwy w nauce.

7. Zarówno uczniowie jak nauczyciele powinni przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

INFORMACJA DLA RODZICA

W związku z koniecznością powtarzania, utrwalania i pogłębiania zrealizowanego już materiału dydaktycznego Rodzice powinni zapewnić uczniom warunki do nauki w domu.
W tym celu:
– wyznaczają godziny pracy dziecka,
– zapewniają mu odpowiednie miejsce do pracy oraz ciszę,
– wietrzą pomieszczenie,
– przygotowują wodę oraz przekąski na czas nauki,
– kontrolują, czy dziecko wykonało powierzone przez nauczycieli zadania,
– dbają o systematyczność pracy dziecka,
– upewniają się, czy na komputerze, z którego korzysta dziecko jest zainstalowane odpowiednie oprogramowanie antywirusowe.


Comments are closed.