• 25 października 2020

WAŻNE informacje dla uczniów i rodziców

Zasady pracy szkoły w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19 w okresie

od 26.10.2020 do 08.11.2020

(poniższa informacja jest  zbiorem zasad i  uregulowań, ujętych  w  regulaminach i procedurach obowiązujących w trakcie zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie)

 1. Uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 uczestniczą w zajęciach stacjonarnych bez zmian, według ustalonego tygodniowego rozkładu zajęć.
 2. Dla dzieci uczestniczących w stacjonarnych zajęciach pobyt w szkole, dowozy i żywienie prowadzone są na dotychczasowych zasadach.
 3. W oddziałach przedszkolnych i klas 1-3 zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się bez zmian.
 4. Od dnia 26.10.2020 do 08.11.2020r. klasy 4-8 realizują naukę w trybie zdalnym za pomocą narzędzi teleinformatycznych.
 5. Obowiązującą jednolitą platformą do prowadzenia lekcji zdalnych z  każdego przedmiotu jest MS Teams. (każdy uczeń otrzymał dane do logowania na platformie Office 365, a tym samym komunikatora Teams.) Instrukcja logowania znajduje się we wpisie poniżej.
 6. Każdy uczeń kl. 4-8 ma obowiązek dokonać logowania próbnego i wypełnienia zamieszczonej ankiety dołączonej do lekcji informatyki „Dostępność cyfrowa uczniów” – termin wykonania do 26-10-2020.
 7. Podczas nauki zdalnej uczniowie kl. 4-8 realizują obowiązek szkolny poprzez uczestnictwo w zajęciach online.
 8. Lekcje online w klasach 4-8 odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
 9. Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa i odnotowywana na podstawie jego aktywności w czasie lekcji tj:
 • logowania się ucznia na lekcjach typu online,
 • poprzez wysłanie do lekcji komunikatu o treści „Obecny” w przypadku lekcji prowadzonych przy użyciu konwersacji tekstowej.
 1. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,  zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach 4-8 odbywają się w sposób zdalny według obowiązującego rozkładu.
 2. Logopeda, świetlica, biblioteka pracują stacjonarnie według ustalonych rozkładów godzin i na dotychczasowych zasadach.
 3. Od poniedziałku 26.10.2020 rodzice, których dzieci wskazały w ankiecie taką potrzebę, mogą wypożyczyć ze szkoły laptop na czas prowadzenia nauki zdalnej. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na zasadzie pisemnej umowy.
 4. 02-11-2020 jest w naszej szkole dniem dodatkowo wolnym od  zajęć zgodnie z przyjętym planem pracy szkoły. W tym dniu zajęcia zdalne nie odbywają się.

 

Uwaga: W przypadku problemów technicznych należy je zgłaszać pod numerem telefonu: 81 822 73 20 (w czasie trwania lekcji) 

lub e-mail: sp@chruslina.onmicrosoft.com


 • 24 października 2020

Komunikat MEN w sprawie zawieszenia zajęć z dnia 23.10.2020

 ZAWIESZENIE NA DWA TYGODNIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

 

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian.

Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Kształcenie zawodowe

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


 • 21 października 2020

Zasady odbywania kwarantanny w związku z koronawirusem

Zapraszamy  do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia na temat bezpieczeństwa epidemicznego i zasad odbywania kwarantanny w związku z koronawirusem.

Kliknij aby zobaczyć


 • 21 października 2020

Narodowe czytanie

NARODOWE CZYTANIE – ZSCKR w JabłoniuNarodowe Czytanie to coroczna akcja, polegająca na wspólnym czytaniu wybranej pozycji z naszej literatury polskiej. Zapoczątkowana została w 2012 roku lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W tym roku wybrany został dramat Juliusza Słowackiego – Balladyna.

Nasza szkoła dołączyła do tej inicjatywy. W związku z tym na dolnym korytarzu przygotowana została gazetka ścienna, która przybliża zarówno ideę samej akcji, jak również zawiera prezentację sylwetki Juliusza Słowackiego. Dowiedzieć się z niej można też wiele o samej książce, wybranej w tegorocznej edycji.

Tak się składa, że dramat ten znajduje się na liście lektur obowiązkowych, więc jest to świetna okazja do przybliżenia tego niełatwego tekstu uczniom.

Klasy 5, 6, 7 i 8 najpierw omówiły ze swoimi polonistkami przygotowaną wystawkę, a następnie włączyły się w akcję, czytając na lekcjach wybrane fragmenty książki. Dla ósmoklasistów była to okazja do przypomnienia sobie tekstu lektury, a dla pozostałych uczniów – sposób na zainteresowanie się książką.

A.M.


 • 16 października 2020

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 Dzień Nauczyciela | Byś RazemW dniu 14 października w naszej szkole obchodzony był dzień Edukacji Narodowej.  Uczniowie klas IV-VII pod opieka pani Justyny Kameli, Agnieszki Wojtak i Marioli Lebiody przygotowali akademię, dziękując za prace swoich nauczycieli. Akademia wzbudziła wiele pozytywnych emocji wśród słuchaczy, którzy nagrodzili je gromkimi brawami. W części oficjalnej głos zabrał dyrektor szkoły pan Mieczysław Muszkiewicz, który gorąco podziękował wszystkim współpracownikom za trud wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz życzył wszystkim wielu sukcesów osobistych i satysfakcji z wykonywanej pracy.

          Druga część uroczystości poświęcona została pożegnaniu wieloletniej nauczycielki Pani Ewy Muszkiewicz,  która w tym roku odeszła na emeryturę. Pani Ewie  w sposób wzruszający dziękowali  pan dyrektor, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

A.W


canada goose pas cher canada goose outlet online canada goose outlet online canada goose outlet online sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher canada goose pas cher canada goose outlet moncler outlet piumini moncler outlet moncler outlet moncler outlet online peuterey outlet peuterey outlet online peuterey outlet online peuterey outlet online peuterey outlet peuterey outlet online nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher