• 30 sierpnia 2021

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie

1 września 2021 r.

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

8.30 spotkanie dzieci z grupy 3- 4 latków z dyrekcją szkoły i wychowawcą p. Aldoną Uzarek i p. Agnieszką Wojtak  w sali przedszkolnej. 

W spotkaniu  uczestniczy dziecko i w razie konieczności  jeden rodzic z zachowaniem reżimu sanitarnego (obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

8.30 spotkanie dzieci z grupy 5- 6 latków z dyrekcją i wychowawcą p. Edytą Wójtowicz w  sali przedszkolnej.

 W spotkaniu  uczestniczy dziecko i w razie konieczności  jeden rodzic z zachowaniem reżimu sanitarnego (obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

8.00 –  Spotkanie uczniów klas I – III z dyrekcją szkoły  i wychowawcami w  sali gimnastycznej.

Następnie spotkania w klasach z wychowawcami

Klasa I – sala kl. I (piętro) – wych. J. Mróz

Klasa II – sala kl. II (piętro)- wych. K Piłat

Klasa III – sala gimnastyczna – wych. A. Kalinowska

W spotkaniu  uczestniczy dziecko i  w razie konieczności jeden rodzic z zachowaniem reżimu sanitarnego (obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

8.00 – Spotkanie  uczniów klas 4-8  szkoły podstawowej z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych z zachowaniem reżimu sanitarnego bez udziału rodziców.

Klasa Sala Wychowawca
Klasa IV Przyrodnicza p. J. Kamela
Klasa V Informatyczna p. M. Lebioda
Klasa VI Logopedyczna p. J. Jurak
Klasa VII Matematyczna p. M. Nowak
Klasa VIII Polonistyczna p. A. Mazur

 

UWAGA.

Wszyscy uczestnicy inauguracji roku szkolnego zobowiązani są  do zachowania zasad reżimu sanitarnego i w wyznaczonych godzinach kierowania się bezpośrednio do wskazanych sal.

Autobus szkolny:

Dowóz- wg rozkładu

Odwóz- po zakończeniu uroczystości godz. ok. 900

Dla zachowania większego bezpieczeństwa zdrowotnego wskazany jest (w miarę możliwości)  dowóz dzieci transportem prywatnym.

 


  • 9 lipca 2021

Podręczniki na rok szk. 2021-2022

Wyposażenie uczniów w podręczniki i ćwiczenia na rok szk. 2021/2022

  1. Podręczniki do klas I-VIII wypożyczane będą w bibliotece na początku roku szkolnego.
  2. Ćwiczenia dla uczniów klas I-VIII uczniowie otrzymają bezpłatnie.

Pozostałe podręczniki wg poniższego wykazu, których nie obejmuje dotacja, należy zakupić we własnym zakresie. Wykaz znajduje się również na drzwiach wejściowych szkoły.

 

PODRĘCZNIKI DO ZAKUPU NA ROK SZK. 2021/2022

Odział przedszkolny 3-4 latki

 

Przedmiot Autor podręcznika Tytuł Wydawnictwo
Wychowanie Przedszkolne 3-4 latki Praca zbiorowa „Ciekawa zabawa” – Czterolatki Nowa Era

 

Oddział przedszkolny 5-6 latki

Przedmiot  Autor podręcznika Tytuł  Wydawnictwo
Wychowanie przedszkolne 5-6 latki Praca zbiorowa „Ciekawa zabawa” – Sześciolatki Nowa Era
Religia Ks. Marian Zając „Jestem Dzieckiem Bożym.” GADIUM
Język angielski Rebeca  Adlor,  Ewa Koła-Kowalska, Edyta Pikulska „Super Heroes” Podręcznik do języka angielskiego dla sześciolatków   Podręcznik i zeszyt ćwiczeń Nowa Era

 

TYTUŁY PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII KATOLICKIEJ w klasach I- VIII 

(Wszystkie podręczniki wydało Wydawnictwo GAUDIUM)

 

Klasa I  – Tytuł podręcznika: BÓG NASZYM OJCEM – Redaktor: ks. Piotr Goliszek,

Klasa II –  Tytuł podręcznika: BÓG DAJE NAM JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek

Klasa III – Tytuł podręcznika: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek

Klasa IV – Tytuł podręcznika: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga + karta pracy

Klasa V – Tytuł podręcznika – BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA  – Redaktor: ks. Waldemar Janiga   + karta pracy

Klasa VI – Tytuł podręcznika – JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA – Redaktor: ks. Waldemar Janiga + karta pracy

Klasa VII – Tytuł podręcznika: SPOTYKAM TWOJE SŁOWO – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa + karta pracy

Klasa VIII – Tytuł podręcznika: Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa + karta pracy


  • 6 lipca 2021

Komunikat w sprawie odbioru zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty wydawane będą uczniom w dniu 9- 07-2021r. tj (piątek) o godz. 900  w sekretariacie szkoły.

Dyrektor szkoły


  • 27 czerwca 2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zobacz obraz źródłowyKoniec lekcji, klasówek i prac domowych – rok szkolny 2020/2021 zakończony! 

W 25 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I-VII oraz pożegnanie uczniów klas VIII. 

Uczniowie klas 7 i 8 spotkali się w sali gimnastycznej, aby wspólnie podsumować ten rok szkolny. 

Pan dyrektor, Mieczysław Muszkiewicz podziękował Radzie Rodziców za ufundowanie nagród, rodzicom uczniów za współpracę i podjęty trud w wychowanie uczniów, nauczycielom za codzienną ciężką pracę i stawianie czoła nowym wyzwaniom i wymaganiom. Słowa podziękowania skierowane zostały także do pracowników administracji i obsługi oraz do organu prowadzącego. 

Po wystąpieniu pani dyrektor nastąpiło wręczenie świadectw i nagród. Następnie klasa siódma przygotowała krótkie pożegnanie dla swoich starszych kolegów. Na koniec uczniowie w krótkim montażu słowno-muzycznym złożyli podziękowania nauczycielom. 

Nie zabrakło podziękowań, przeprosin i życzeń powodzenia w nowej szkole. Nie obyło się bez wzruszeń i serdecznych wspomnień. 


  • 22 czerwca 2021

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Piątek  25 czerwca 2021r

Klasy VII – VIII  godz. 8.00 – Zakończenie roku z pożegnaniem kl. VIII na sali gimnastycznej.

Klasy I –VI i Oddziały przedszkolne godz. 9.15 -Spotkania z wychowawcami w swoich klasach.

 

Z uwagi na  obostrzenia pandemiczne  spotkania z uczniami odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Autobus szkolny:

Dowóz- wg rozkładu

Odwóz- po zakończeniu uroczystości.

Dyrekcja szkoły