• 18 maja 2020
  • Możliwość komentowania Ogłoszenia nauczycielskie została wyłączona

Ogłoszenia nauczycielskie

Ogłoszenie 1

Proszę wszystkich pedagogów powołanych do komisji egzaminacyjnych o zapoznanie się z procedurami egzaminacyjnymi na OKE lub CKE oraz wytycznymi GIS i MEN ws organizacji egzaminu ósmoklasisty.


Comments are closed.