• 19 czerwca 2018
  • Możliwość komentowania Klauzula informacyjna została wyłączona

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w szkole jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie z siedzibą w Chruślina 108; 24-340 Józefów nad Wisłą  tel. 81 822 73 20,  adres e-mail: ekoszkola-chruslina@go2.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie jest Jarosław Czerw, adres e-mail: rodo@gminajozefow.pl, adres do korespondencji:  Chruślina 108 ; 24-340 Józefów nad Wisłą

KARTY INFORMACYJNE

Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych z mocy prawa (osoba dorosła)

Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych z mocy prawa (rodzic/dziecko)

Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody (osoba dorosła)

Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody (rodzic/dziecko)

 

 


Comments are closed.